Videomontaaž

Video monteerimine, videotöötlus

Algmaterjal

Videomontaaži tegemine eeldab üldiselt mingi niinimetatud "musta" materjali olemasolu või juba monteeritud materjali, mis tuleb ümber teha. Algmaterjalina aktsepteerime enamasti ainult digitaalsel kujul olevat materjali.

Must materjal ilusaks videoks

Kogemused näitavad, et must videomaterjal (videod, mis on tulnud otse kaamerast) leiab väga harva vaatamist (kui üldse) ning pigem jääb kuskile plaadile või kõvakettale tolmu koguma.

Selle vältimiseks tasuks mõelda videomontaaži peale.

Ettekujutuse saamine Teie soovidest ja nägemusest

Videotöötlus on teatud mõttes omaette kunst, seetõttu tuleb kliendil põhjalikult ära rääkida meile oma nägemus soovitavast tulemusest.

Peale ettekujutuse saamist on võimalusi kolm:
1. Monteerija alustab monteerimist saadud ettekujutuse alusel, kuid enda käe järgi.
2. Monteerija asub monteerima ettekujutuse ning kliendi poolt saadud stsenaariumi alusel.
3. Loome koos stsenaariumi, mis kooskõlastatakse ja alustatakse selle põhjal monteerimist.

Monteeritud töö ülevaatamine

Monteeritud töö saadetakse kliendile üle vaatamiseks ning soovi korral viiakse sisse vastavad muudatused-parandused.

Mis maksab monteerimistöö?

Kõik sõltub projektist.
Kõige täpsemalt saame hinnata maksumust kui meil on hea ettekujutus soovitavast tulemusest või veel parem stsenaarium sellest.

3-minutilise muusikavideo montaaž võib võtta 20 töötundi, samas kui 2-tunnise konverentsi videotöötlus võib võtta 3 tundi.
Võib ütelda, et monteerimiseks kuluv aeg oleneb suuresti sellest milline on algmaterjal ning milline peab olema lõpptulemus.